!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤

 

هجوم مبهم ستاره ها!

 

يه نوشته قديمی به ياد روزهای قديمی !

 

 

می چکم،

می چکم به روی گونه های گرم تو

به یاد هق هق همیشه تلخ آسمان نقره ای

به یاد روزهای هفت رنگ کودکی

به روی رد پای عشق،گریه،سادگی!

 

می دوم،

می دوم به سوی ماه قصه ام؛

آن که چون نگاه تو

خیره بر مزار زخمی ِدلم نظر کند.

بی تو هیچ نیستم،

باد را سفیر کرده ام

تا که چون تورا ز پیچ کوچه دید

این دل همیشه خسته ی مرا خبر کند.

 

می نهم ،

قلب زخم خورده ی شکسته روح ساده را،

رو به روی شانه های پنجره

تا تورا دعا کند

از هجوم مبهم ستاره ها باک نیست؛

یاد داده ام به بغض خود

تا طلوع صبح ،نام کوچک تو را صدا کند./

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]