!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳

 

ستاره می بافم !

 

 

 

    بهار می آید

 

   هنوز قاصدکان بی بهانه می رقصند ...

 

   و من برای آسمان دو چشمت

 

    ستاره می بافم !

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]