!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

جمعه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۳

 

بابونه !

 

 

برای شبنم طلوعی ... که طلسم ترانه هايم را شکست !

 

 

 

فصل تبعید ستاره، تو شب کبود پاییز

فصل تنهاییه دستا، پشت ِ این پلکای لبریز

 

لحظه ی سکوت ِ یک دل، لحظه ی وداع بانو

عطر ِ بابونه ی وحشی، فصل ِ آخرین ِ جادو

 

 

بی خیال ! دنیا بزرگه، تو طلوع ِ بی غروبی

یه نبرد ِ نا برابر با مترسکای چوبی

 

 

آسمون ِ سرد ِ مغرب! ما دلُ به تو سپردیم

تک تک ِ ستاره ها رو تو سکوت ِ شب شمردیم

 

رگ ِ این خزونُ امشب، می زنیم با دشنه ی فال

سهم ِ تو بهار ِ گلریز، سهم ِ ما یه بوسه ی کال

 

 

بی خیال ! دنیا بزرگه، تو طلوع ِ بی غروبی

یه نبرد ِ نا برابر با مترسکای چوبی

 

 

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]