!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳

 

غريبانه !

 

 

 

غریبانه می ستایمت،

آنچنان که زمین آسمان را؛

گیسوان دختر مهتاب را می آرایی با پولک ستاره های اطلسی،

تا جادوی نگاهش به نابودی بکشاند مسافران شب های تنهایی را.

 

غریبانه می ستایمت،

چونان پریان دریایی که آوای آسمانی شان،

طلسم می کند مردان برهنه پای ِ عرشه ها را!

 

غریبانه می ستایمت،

تویی که زندانی معبد نیستی،

تویی که کعبه نمی خواهی،

تویی که بی پرده هستی پاک و مقدس ِمن!

 

غریبانه می ستایمت،

به دنیایی نمی فروشم عشقت را،

با تو تنها بودن را،

با تو گریستن را،

با تو جاری شدن را؛

 

غریبانه می ستایمت،

به جبران روز ازل

که غریبانه آفریدی ام !

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]