!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤

 

تک نوشته ها - ۷

 

 

 

      دیشب

 

     نذر کرده بودم

 

     به درگاهش

 

     صبح

 

     تن ِ بی جانم

 

     در امتداد ِ

 

     طناب ِ

 

      دار

 

     می رقصید !

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]