!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤

 

تک نوشته ها - ۶

 

 

    

 

               آسمان آفتابش را به رایگان می فروشد ...

 

           و من هنوز بی تاب ِ آغوشی از جنس ابر و خورشیدم !

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]