!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

چهارشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٤

 

تک نوشته ها -۵

 

 

 

عطر بهار را مي بلعم ،

از پس ِ ابرهاي مستعد ِ باران زا !

تا اطلاع ثانوي هواي دلم

كمي تا قسمتي آفتابي ست ؛

 

 

 

 

 

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]