!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

جمعه ٧ بهمن ،۱۳۸٤

 

قمار

 

 

    سیاه و سپید ؛

    مهره های سرگردان ِ شطرنج ،

    که در قمار دستهای من و تو ... ،

    اسیر چهار خانه هایی از جنس زمین اند ؛

    سیاه همیشه منم !

    چه شاهُ  وزیرُ  سرباز ؛

    و سپید همواره از آن ِ توست ....

    به رنگ روز و روزگارت ،

    بی هیچ تردید و پرسشی ؛

    چشمان ِ تو

    در پی ِ مهره ها؛

    و نگاه ِ من

    خیره به تو !

    و آخر ِ همه ی بازی ها

    برنده منم

    که به حکم ِ تو

    آخرین بانوی زمین ِ سیاه و سپیدم !

   

   

   

   

   

 

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]