!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٤

 

- ؟ -

 

 

      دیگر هیچ قلبی را نشکنید !

 

              تنها بند زن ِ شهر دیشب ريق ِ رحمت را سرکشید ...

 

  

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]