!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٤

 

 

 

 

 

      ديشب کنار جسد خويش خفته بودم ،

      نگاهش کردم ...

      آرام بود ...

      لبخندی روی صورتش ماسیده بود ....!

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]